torsdag 23 april 2020

Bokmässan hälsar - Så blir Bokmässan i Göteborg hösten 2020


En hälsning och planerna för årets Bokmässa
640x640transp
Bästa besökare till Bokmässan,

Det är ungefär sex veckor sedan effekterna av coronaviruset slog igenom med full kraft i Sverige. Coronaviruset har haft effekt på vår vardag i en utsträckning som få kunnat föreställa sig. Tillvaron har vänts upp och ned, för såväl privatpersoner som företag och offentliga institutioner.

Det gäller även oss på Bokmässan. Vi har, under dessa sex veckor, fortsatt förberedelserna inför höstens Bokmässa, men med största respekt för rådande läge. Vår inställning har varit att fortsätta blicka framåt, men samtidigt följa utvecklingen dag för dag och ompröva våra planer om situationen kräver det.

I och med att ingen vet hur länge den situation vi nu alla är i kommer att pågå, har vi arbetat fram alternativ till den vanliga mässan. Det har varit ett stort och intensivt arbete som vi gjort så skyndsamt vi kan. Idag är vi redo att berätta om de stora dragen i vår Plan A och Plan B för höstens Bokmässa. Vi prövar nu dessa planer mot utställare och samarbetspartners. Senast i slutet av maj kommer vi meddela vårt beslut om vilken av planerna vi går vidare med.

Nedan beskrivs de olika planer som vi arbetar med:

Plan A
 • Bokmässan öppnar 24 september i ungefär samma omfattning och form som planerat.
 • Bokmässan och Svenska Mässan Gothia Towers gör flera insatser på plats utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Digital plattform för att tillgängliggöra delar av Bokmässans seminarieprogram till dem som inte vill eller har möjlighet att besöka Bokmässan som planerat.
 • Tekniska möjligheter för internationella författare, men även andra, att medverka över länk.
 • Ekonomiska lättnader för utställare för att underlätta deras medverkan under Bokmässan under denna mycket ansträngda tid.
Plan B
 • Bokmässan ställer inte in. Bokmässan ställer om ytterligare.
 • Utställningen utgår. Utställare uppmanas att återboka sig till 2021 men får också möjlighet att få pengar tillbaka för utställningsdelen.
 • Delar av Bokmässans seminarieprogram och innehåll utformas på ett sätt som når ut till en bred allmänhet utan kostnad genom digitala plattformar, men också möjlighet att ha en mindre publik på plats mot en betalning.
 • Samarbete med mediehus för livesändningar och inspelningar.
 • 24–25 september fokus skola och bibliotek.
 • 26–27 september innehåll med fokus på aktuell utgivning, litteratur och litterära samtal.
Mer detaljerad information om planerna för Bokmässan 2020 >>

Om du som besökare har köpt entrébiljett eller seminariekort till Bokmässan 2020, eller funderar på att göra så, kommer ditt köp att gälla för Bokmässan 2021 om Bokmässan 2020 inte skulle ha möjlighet att genomföras med anledning av Covid-19. Alternativt kan du välja att få tillbaka pengarna. Vid Plan B får vi be om att återkomma om det skulle bli en möjlighet att köpa biljett till de samtal som vi arrangerar.
Vi på Bokmässan nås av ert engagemang och era tankar inför framtiden, vi uppskattar den dialog vi har med både utställare, besökare och författare. Tillsammans gör vi Bokmässan!

Ta hand om dig och varandra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.