söndag 20 augusti 2017

Gå upp och pröva dina vingar - Svensk filmhistorias mest högtflygande filmer!

Gå upp och pröva dina vingar specialskrevs av Lasse Dahlquist för filmen Örnungar och uppfördes av Alice Babs och Lasse dahlquist, barnskådespelaren "Kajan" och hela ensemblem. Än idag är sången en omtyckt allsång!


Gå upp och pröva dina vingar - Svensk filmhistorias mest högtflygande filmer!


"Gå upp och pröva dina vingar" sjunger Alice Babs och Lasse Dahlqvist i filmen Örnungar, svensk filmhistorias hitintills enda film som handlar om segelflygning. Flygfilmer i allmänhet verkar vara förutbestämda att finnas i varje lands filmkatalog och att bli stora publikframgångar - speciellt om de går upp på bio "i rätt tid".

Varje land behöver sin högtflygande mytologi

Top Gun med Tom Cruise kom under det kalla kriget på 1980-talet och visade att amerikanska grabbar var att räkna med - dessutom finns ett par obligatoriska kärlekshistorier med och traumat när en i gänget dör, vilket verkar vara det förutbestämda ödet för "bäste vännen" i många amerikanska mainstremfilmer. I Japan är en av de mest älskade filmerna någonsin The Eternal Zero - en film som fått sitt namn efter det mest populära och fruktade japanska planet under det andra världskriget, Zero. Vänskapen står i centrum när några offrar sig och andra överlever och får det hårda och ofta otacksamma jobbet att bygga upp landet igen, efter att kriget är förlorat.

Varje nation verkar behöva sin flygarfilmer. Patriotism och kamratskap, ofta manligt kamratskap står i fokus.

Gula Divisionen är svensk films största flygfilm genom tiderna - oerhört påkostad, i färg och med briljanta stunts, alla utförda "på riktigt". denna film har pfta kallats för Sveiges Top Gun för att understyka dess storslagenhet ochbeetydelse - men detta är något anakronistiskt eftersom Gula Divisionen gjordes långt innan Top Gun. Flygscenerna är halsbrytande och gör intryck även idag, speciellt det stunt som innebär en farlig flygning under en av Stockholms broar. Man får komma ihåg att detta är gjort innan CGI-intåget i filmvärleden --- allt vi ser i filmen har utförsts "på rikgit".

Första Divisionen - Flygarnas nationalepos

den första stora flygfilmen i Svetige var Första Divisionen. Här talar mani nte om Sveiges svar på Top Gun, det här är snarare sveriges svar på Citizen Kane. Det är Hasse Ekman var bara i 20'rs åldern (närmare bestämt 26) och det här var hans första stora film där han var ansvarig för allt: manus, regi och en av huvudrollerna. Filmen blev tokhyllad och vann de finaste priserna en film kunde vinna, ett av dem delas bara ut en gång under en livstid. Så vid 26 åårs ålder hade Hasse Ekman vunnit det mesta som gick att vinna. Även sednare skulle han komma at leverera mästerverk, inom olika genrer som till expempel Kungliga Patrasket, Jazzgossen, fcika med hyacinter, sjunde himlen och Gabrielle, men få filmer blev så hyllade som Första Divisionen. Det är en mycket välgjord film - men framför allt låg den helt rätt i tiden. Det anses vara en modigt gjord film, efrersom den kom under andra världkskriget, inte efteråt (till skillnad från många andra krigsfilmer).

En av de stora rollerna i filmen innehas av Stieg Järrel som ansåg att hans roll som flygare i Frösta Divisionen var en av hans karriärs 3 bästa rolltolkningar. De andra  två bsäta rollerna på topplkistan är den komiska huuvdrollen i Hassa Ekmasn Lilla Märta och den obehagliga rollen som latinläraren Caligula i Alf Sjöbergs Hets. Idag kopplar man ofta ihop Järrel med hans komiska roller, det är intresant att se honom i en roll där han är både seriös och rolig på en och samma gång.

Andra världskriget: Sveriges beredskap är god!

Filmen är gjord 1941 och har mycket välgjorda och ralistiska flygscener - ute i Europa rasade andra världskriget och det här är en modigt gjord film som vill visa att svensk beredskap är god. Andan är patriotisk och under ett annat årtionde hade Första Divisionen förmodligen sett helt annorlunda ut - eller kanske inte ens blviit gjord? Film har en vikgit roll i ett lands beredskap och mentala självkänsla och Första Divisionen uppfyllde drömmarna med råge.

Det svenska flygvapnet såg det som sin "reklamfilm" och ställde upp på vad som än behövdes till filmen. Första divisionen handlar om ett B 5-division, och spelades delvis in på flygflottiljerna Jämtlands flygflottilj (F 4) och Västgöta flygflottilj (F 6).


Hasse Ekman har själv sagt att han ville göra en film och karlar, rikgita karlakarlar och manlig vänskap, och det har han lyckats med. Det finns någon obligatorisk kärlekshistira inpetad, men den är udnerårdnad filmens sotra "kärlekshistiora" mannarnas lojalitet mot varandra. Alla är modiga män och alla är villiga att offra livet för att rädda varndra. Bydkspaet är kamratskap, kamratskap kamratskap.

Mod eller dumdristighet?


Idag undrar man varför en hel del av mannarna dör eunder handlingens gång, några olyckor har ingträfat innan filmen börjar och några inträffar under filmens gång, Svige är ju inte ens med i kriget. Är de inte är dumdristiga istället för modiga?. Klaralr de inte ens av att överleva övningar hur ska de då vlerleva ett krig? Offerviljan för varandra och kamratskapet ...  betonas gång på gång. Är det inte bättre att alla försöker överleva istället för att alla nobelt försöker offra sig för varandra?
För folk som kmmmer från länder som var med i kriget och som har anhörgia som fick offra sig på rikgitt, verkar detta patrpotiska kamratskapssnack mest löjligt. Kunde flygarna inte ens överleva i fredstider, vad hade de då att komma med i krigstider?

Från fru till änka


En av de konstisgaste scenerna i Första Divisionen är när Stig Järrels karaktär håller ett föredrag för en ung kvinna, utan att en enda gång bli emotsagd, och förolämnar henne för at hon är väluptbildad, kan flera spårk (ja, behövs inte det i ett framtida Europa?) och har jobb och kariär. För det är inte fint, vad som är fint är att ge upp allt och satsa på att bli hustru, att bli flygarhustru. (och sedan flygaränka).

I The Eternal Zero, en modern flygfilm som handlar om andra världskriget (gjort i ett land som faiktiskt var med) har offervilja bytts ut mot en vilja att överleva och komma hem till familjen igen, ett budkspa som passar 2010_talets publik bättre.


Musiken i Första Divisionen innehåller många "klassiker", bland annat den sång som blev flygarnas egen "nationalsång" - "Att flyga är att leva" med musik av kompositören: Lars-Erik Larsson och text: Hasse Ekman, uppfördes av manskör och med i filmen, liksom "Rollasången" (Vi rulla, vi rulla) och den gamla "Kavaljersvisa från Värmland" (Det gör detsamma vart du kommer när du dör) med text av Sten Selander och sång av Gunnar Sjöberg.

Gula divisionen - Flyg i färg!


 Gula divisionen - Sveriges "Top Gun" 

Gula divisionen kan skryta med de bästa flygscenerna i svensk filmhistoria - och filmen har blivit liknad vid Top Gun avlyriska filmkritiekr för att understyka riktigt hur storslagna, påkostade och maffiga flygscenerna är. Dock är detta ett något anakronistiskt beröm, eftersom Gula divisionen kom 1954  och Top Gun på 1980-talet. Gula divisionen kan lltstå inte vara sveies svar på Top Gun, snarare är det väl Top Gun som är Sveriges svar på Gula divuisonen?!

Titeln Gula divisionen låter lie missvisande som en uppföjare till Förta Divisionen - men det är det intealls.
Gula divisonen är helt och håller sin egen film. Och   til skcillnad från Första divisonen det är inte en 100%ig Hasse Ekman film (vilket rbukar innebära manus, regi och en stor roll av Hasse Ekman). I Gula Divisionen har Hasse Ekman onekligen den störasta rollen (de andra högsflygande  huvudrollerna inehas av Dan Ekborg och Sven Lindberg) men regi är av Stil Olin och manuset är skapat av Stig Olin och lars Widding - baserad på Lars Widdings populära roman.

Det som Gula divisionen har gemensamt med Första divisionen är kamratskapet mellan flygarna som är A och O genom hela filmen. Allt annat, inklusive flygarnas äktenskap och flickvänner, är sekundärt. Det är kamratskapet som verkligen räknas. Men här är man inte längre säker på det där att det allra finaste är att bara vara hustru, och då flygarhustru. 

Hasse Ekmans karaktär har en fru som är firad skådespelerska. Hans bäste vän och "wing man" spelas av Sven Lindberg. När Lindbergs karaktär säger till sin flickvän att han då aldrig skulle gå med på att hans fru stod och visade upp sig på det där sättet (fruar ska vara fruar och inte ha karriär) verkar det inte som om flickvännen är med på noterna. Hon ser snarare misstänksam ut mot sin pojkvän och hans inställning. Hon har ett jobb som bibliotekarie och det tycker hon om och vill fortsätta med. on är inte beredd att ge upp allt för att bli "flygarhustru". När det visar sig att flickvännen har ett förflutet (med Hasse Ekmans karaktär som älskare) får den unge löjtnanten rannsaka sig själv och inse att han inte kan begära orimliga saker av sin fästmö - som att hon inte får ha ett liv, eller får eller ha haft ett liv, innan hon mötte honom. Anne-Marie Gyllenspets har filmens största kvinnliga huvudroll och det är intressant att man tar hennes rollkaraktär tillräckligt mycket på allvar för att visa hur glad hon är på sin arbetsplats, biblioteket, och inte bara visar henne som gäst på pojkvännens arbetsplats, flygfältet.Filmens hjärta, utan piedestaler


En sidohandling är en ung kärlekshistoria där de två älskade spelas av Dan Ekborg och Mona Malmsom båda är i bljran av sina ilustra skådespelarkarriärr. Det här är en handlingstråd som
, de två sätter inte varandra på piedestal och han pratar inte heller om kamratskap hela tiden. Han är bara orolig för att hans eget förflutna ska lomma fram och att han då ska bli utesluten från kamratskapet ... malms karaktär fungerar som terapeft och sjäasröjare och får homom på rätt köl igen. Givetvis bryr sig itne kameraterna om hans förflutan eller hans släkt det är här och nu och livet i luften som räknas!

Efter allt prat om manligt kamratskap börljar man undra var kvinnorna i vensk flygfilm finns - förutom som tacksamma flygarhustrus och terapeutiska flickvänner, Har de ingen plats i karmratskapen?


Så vit som en snö som handlre om en kvinnlig flygare är snarae än soloflygning än en uppvisning i kamratskap.

Örnungar - Allsång och kamratskap och segelflygning


Men det finns undarntag. Filmen Örnungar - som ofta brukar kallas Gå upp och pröva dina vingar, på grund av den omöttligt populra allsångslåten som är påopulär än idag - handlar om en kvinnlig flygare som får en del i kamratskap och gemenskap. Ja, faktsitk mer än en ... men man är mest fokuserad på Alice Babs rollkaraktär. Hon går från ett liv med fester,drinkar och nattsudd (där hon sjugner den populära låten Cocktailswing) till ett liv med tidigara morgnar och tidigt i säng för att utsövd ta ity med dagens flygträning eller flygprov. Hennes nästan-pjkevän och gamla vänner förstår inte vad som hänt henne ---- men de som vågar sig ut till flygfältet där det segelflyggs, en kille och en tjej, blir snabbt bitna segelflygare de med. Alla blir upptagna i kamratskapen. Här är vi du och kamrat med varandra, förkunnar barnskpådepelaren Kajan i en lilgammal replik och även chefen för selgflyget, spelad av Lasse Dahlwqvist i sin karriärs mest framgågnsrika filmroll, är du och kamrat med alla.

När det är dags för något speciellt eevent oh man ska rösta fram deltagare är man npoga med att rösta fram kamrat-tjejerna också, så att de inte blir bortglölmda.


Segelflygning verkar på det hela taget vara det mest jämstaällda och jämlika man kan hålla på med och alla blir bättrre människor av att hålla på med segelflygning.


ALice Babs gjorde sina egna flygscener

Tilläggas bör att måpnga skåedeplelar som varit med i flygfilmer har själva blivit "flygbitna" på kuppen. Hasse Ekman sa redan när han ingtrevjuades om Första Divisonen att han ville bli pilot på rikgit och ta flygsecrifikat - men det fick han inte under filmen. Det var för farligt och man kunde inte kosta på sig att bli av med filmens huvudrollsinnhavare och regissöer. Någon annan fick flyga i filmen i hans ställe och även senare blev det aldrig bågot av Hasse Ekmans flygardrömmar.


Alice Babs däremot utförde sina egna stunts och flygarscener i Örnungar - förutom alla sångnumemr! - och hon tog även segelfygarsertifikat. Alice Babs lyckliga miner när hon är uppe och prövar sina vingar är inte skådespeleri - hon är "flygbiten" på riktigt!


Det är faktiskt ovanligt med flygfilm som på något sätt inte är kopplat till flygvapnet, patriotismen, mandom och morske män, stora krig eller krigsberedskap. Örnungar är snarast undantaget som bekväftar regenln.

BG

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.