måndag 2 oktober 2017

Mediefrågor, illustrationer och mobilisering mot intolerans på Bokmässan 2018

Invigning av Bokmässan 2017.


Mediefrågor, illustrationer och mobilisering mot intolerans på Bokmässan 2018
Det har varit ett annorlunda år för Bokmässan i Göteborg. Under de tre första dagarna hade Bokmässan närmare 60 00 besökare. Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén framhåller att årets tema Bildning har övertygat genom sin robusta styrka och vassa relevans.

– Det har varit en annorlunda Bokmässa i år. Lördagens demonstration av Nordiska motståndsrörelsen gjorde inte oväntat att vi tappade i besökarantal jämfört med tidigare år. Inne på mässan har det däremot varit ett lugnt år, med få incidenter. Jag är mycket glad att vårt stora tema Bildning har varit en sådan framgång, precis som satsningarna Finland 100 år och Röster från Irland, säger Maria Källsson, ansvarig för Bokmässan.

Bildning i fokus
Årets stora tema har varit Bildning. I många seminarier och på scenen Om:bildning, som har arrangerats av Svenska kyrkan, har begreppet bildning belysts ur en mängd olika perspektiv. 
– Bildningstemat som anknyter till 500 år av reformation har övertygat genom sin robusta styrka och vassa relevans. Det har varit livlig trafik och dynamisk interaktion på bildningsscenen. Folkbildning och medborgarskap, demokrati och tolerans är centrala begrepp som vridits och vänts på. Bildning är inte detsamma som att alltid ha rätt, men väl en förutsättning för att vara en mogen person, säger Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Finland 100 år
Finlands 100-årsjubileum som självständig nation har firats ordentligt på Bokmässan. I över 150 programpunkter har finländska författare, forskare, politiker och andra diskuterat landets litteratur, politik, historia, skolväsende och många andra ämnen.

– Vi är nöjda över att litteraturen trots allt fått stå i centrum under Bokmässan. Intresset för de finländska författarna har varit stort och författare som Kjell Westö och Sirpa Kähkönen har mött många nya läsare. Våra seminarier om bildning, läsande och om det finska biblioteksväsendet har också varit välbesökta och understrukit att Finland och Sverige är två länder som har mycket att lära av varandra, säger Anders Eriksson, direktör vid Finlandsinstitutet, som tillsammans med Svenska litteratursällskapet i Finland varit huvudansvariga för Finlandstemat vid mässan.

Röster från Irland
Med elva författare och illustratörer har Röster från Irland ljudit över mässan. Besökarna har framför allt fått lära känna flera av landets unga författare.
– Bokmässan i Göteborg är en mycket speciell mötesplats där författare, läsare och förläggare kan träffas för att tala om böcker och utbyta idéer. Det blir allt viktigare att lägga tyngdpunkten på kulturdebatt och utbyte i dessa utmanande tider. Det har varit en glädje att få presentera den nya vågen av irländsk litteratur för en så engagerad och intresserad publik. Som ett resultat har flera svenska förlag visat intresse för vår skönlitteratur och poesi på både engelska och irländska. Vi ser fram emot att många irländska böcker ska bli översatta till svenska, säger Sinéad MacAodha, director på Literature Ireland.    

Tre teman på Bokmässan 2018
  • Mobilisering mot rasism och intoleransI år hade Bokmässan 250 programpunkter som rörde frågor om rasism, intolerans och demokratins utmaningar. Bokmässan 2018 fortsätter att lyfta vårt gemensamma ansvar för att arbeta mot ökad rasism och intolerans i samhället. Huvudsaklig samarbetspartner kring satsningen blir Forum för levande historia.
– Vi är väldigt glada över samarbetet med Bokmässan. Det ger oss en möjlighet att skapa samtal och diskussion om frågor som rör rasism och intolerans. Rasism är ett samhällsproblem som vi alla behöver förhålla oss till och vi ser det som vår roll att bidra med kunskap som gör att vi bättre kan förstå och dra lärdomar av historien för att kunna motverka rasism i alla dess former, säger Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia.

  • Fokus på mediefrågor Mediefrågor kommer att ta stor plats i programmet nästa år. Det sker genom att Mediedagarna i Göteborg – Meg – blir en större del av Bokmässans program. Det är redan nu klart med ett djupare samarbete med Föreningen Grävande Journalister.
– Vi är glada att kunna ge plats åt några av världens mest framstående journalister på vår scen under nästa års Meg/Bokmässa. Vi kommer också lyfta fram duktiga svenska grävare och visa exempel på den seriösa, undersökande journalistiken. Vår scen ska bjuda på mängder av goda exempel och påminna om vikten av oberoende granskningar av makten, säger Terje Carlsson, ordförande i Föreningen Grävande Journalister.

  • Bild och illustrationUnder Bokmässan 2018 får Bild och Illustration stort utrymme. Hur används bilder och illustrationer idag och hur påverkas vi av dem? Hur berättar vi med bilder? Samarbetspartner i bildtemat är Läsrörelsen, med sitt nya projekt Bildberättande, och Statens Medieråd. Fler samarbetspartner tillkommer. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.