söndag 30 september 2018

Sydkorea, Jämställdhet och Med(ie)vetenhet på Bokmässan 2019

Det står sedan tidigare klart att Sydkorea blir temaland på Bokmässan 2019. Här ses Mr. Chul Ho Yoon, ordförande i den koreanska förläggarföreningen, Korean Publishers Association, och Frida Edman, Bokmässan, tidigare i år. Foto: Natalie Greppi
Sydkorea, Jämställdhet och Med(ie)vetenhet på Bokmässan 2019
Idag avslutas 2018 års Bokmässa. Under fyra dagar har gäster och besökare kunnat ta del av 3800 programpunkter i form av seminarier, scen- och monterprogram. 811 utställare har varit på plats och mässhallarna har varit fyllda. 

Årets Bokmässa med temasatsningarna RespektBild och Mediefrågor, har dragit en stor publik, en ökning från 2017. Deckarfestivalen Crimetime Göteborg har gjort succé med full publiktillströmning från invigning till stängning. Det är också glädjande att se att Rum för poesi och översättning, som fick större utrymme på Bokmässan i år, varit uppskattat. Och med satsningen på ett större skolområde med bland annat Lärarscenen och Bootcamp i källkritik tog Bokmässan ett kliv framåt för sina stora besöksgrupper lärare och bibliotekarier.

– Vi får mycket positiv respons från förlag och utställare, författare och besökare. Vi har förstått att bokförsäljningen har gått bra för förlagen, det visar att Bokmässan är en relevant marknadsplats. Det är i symbios med förlag och utställare vi bygger Bokmässan. Tillsammans har vi skapat ett fantastiskt arrangemang med fokus på litteratur och läsning! säger Frida Edman, mässansvarig.

Tema: Respekt har utmärkt sig genom kvalitativa samtal, exempelvis samtalet mellan Philippe Sandsoch Sergej Lebedev som handlade om Förintelsen och Sovjetunionens utrensningar. Bokmässans huvudpartner för temat var Forum för levande historia.
– Det är vår övertygelse att vi behöver mer av respektfulla och kunskapsbaserade samtal om rasism. Det är väldigt roligt att bokmässans besökare visat att de håller med. När vi summerar vår närvaro kan vi konstatera att vi har hållit 40 fullsatta programpunkter i vår monter och samtalat med mängder av människor. Det visar att det finns en stor efterfrågan på att få inspiration, kunskap och verktyg för att motverka rasism, säger Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia.

Bildscenen inom ramen för Tema: Bild har fångat besökarnas intresse med frågor som hur vi berättar med bilder och hur bilder påverkar oss. Samarbetspartner i temat var Läsrörelsen, med sitt nya projekt Bildberättande, och Svenska Tecknare.

Mediefrågor i fokus, som arrangerades inom den tidigare fristående mötesplatsen Meg. Där framträdde bland annat Alan Rusbridger, The Guardians tidigare chefredaktör, och gav en optimistisk syn på framtidens journalistik. Partner för årets fokus på mediefrågor var Föreningen Grävande Journalister.


Tre teman på Bokmässan 2019
  • Sydkorea
    Sydkorea är hedersgäst och temaland på Bokmässan 2019. Landets litteratur, utgivning och kultur kommer att presenteras genom flera av Sydkoreas främsta författare. Dessutom firar Sydkorea och Sverige 60 år av diplomatiska relationer nästa år. Samarbetspartners kring satsningen är det koreanska kulturdepartementet, Korean Publishers Association, the Writers Association of Korea och Literature Translation Institute of Korea.
– Vi är glada över samarbetet med Bokmässan i Göteborg och möjligheten att presentera sydkoreansk litteratur och kultur för en svensk publik. Denna bokmässa är den största i sitt slag i Norden som firar läsning och litteratur. Den tar oss med på ett fascinerande intellektuellt äventyr, säger Mr. Chul Ho Yoon, ordförande i den koreanska förläggarföreningen, Korean Publishers Association.

– Just nu är vi i gång med att välja författare till nästa års program och förbereder att få deras verk översatta till svenska. Jag ser verkligen fram emot att introducera deras berättelser nästa år, säger Ms. Kyung Ja Lee, ordförande i den koreanska författarförbundet, Writers Association of Korea.
  • Jämställdhet
    1919 röstade Sveriges riksdag igenom allmän och lika rösträtt. Bokmässans temasatsning på jämställdhet tar sitt avstamp i hundraårsjubileet och blickar sedan framåt. En rad internationella författare, journalister och forskare, men också musiker och entreprenörer, kommer att bjudas in till Bokmässan 2019. Redan nu är det klart att den syriska författaren Samar Yazbek gästar Bokmässan.
– Jämställdhet är en av vår tids stora rättvisefrågor. Med en temasatsning skapar vi förutsättningar för ett breddat och fördjupat samtal om jämställdhet. Vi ser särskilt fram emot att få nya perspektiv på frågorna med internationella gäster på plats, säger Oskar Ekström, programchef på Bokmässan.
  • Med(ie)vetenhet
    Den första juli 2018 förstärktes skolans styrdokument med ett tydligt uppdrag om medie- och informationskunnighet och källkritik (MIK). I augusti tillsatte regeringen en nationell utredning för att öka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat. Under temanamnet Med(ie)vetenhet blir medie- och informationskunnighet ett tema på 2019 års Bokmässa. Det sker i samarbete med Västra Götalandsregionen och Svenska Unescorådet som parallellt med Bokmässan 2019 är värdar för Unesco-konferensen Global Media and Information Literacy Week. Ytterligare partners är Lärarförbundet, Svensk Biblioteksförening och UR.
– Genom att förlägga delar av konferensen på Bokmässan når vi många nyckelpersoner för att öka medie- och informationskunnigheten. Bibliotekarier och lärare är helt centrala i det här viktiga arbetet som Västra Götalandsregionen driver tillsammans med många andra. Genom att arrangera en internationell konferens får vi maximal kraft i frågan – från lokalt till globalt, säger Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

– Genom temat Med(ie)vetenhet på Bokmässan är vårt mål att bibliotekarier och lärare ska få en ökad kunskap och värdefulla verktyg i sitt dagliga arbete, säger Annica Andersson, redaktör Skola och bibliotek på Bokmässan.


Nästa års bokmässa äger rum 26-29 september 2019.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.