söndag 18 augusti 2019

KONST: Dunkers - Med känsla för grönt och The Thin Line - Dunkers sätter djur och natur i centrum!

Museipedagogen Jenny visar utställningen Med känsla för grönt! En utställning i Fredriksdals anda.

En fjäril, en myra och en blomma. Tillsammans bildar de ett triangeldrama för överlevnad. Ömsesidigt beroende, ömsesidig hjälp. Men försvinner blomman, vad händer då med fjärilen? Ett sådant litet, konkret exempel är lätt att greppa. Men i den stora "Circle of Life" finns så många samband mellan smått och stort, fler än vad människor känner till, och balansen är så fin och så ömtålig. Den perfekta balansen, "The Thin Line", är något som genomsyrar två vackra, häpnadsväckande och intressanta utställningar på Dunkers kulturhus, just nu!

Storslagna fotografier och små fröer

Den ena utställningen, Med känsla för grönt, har en stark lokal förankring --- inspirerad av, och en hyllning till, Fredriksdals museer och trädgårdar, som i år fyller 101 år. Den andra utställningen, The Thin Line, är en sällsamt vacker och eftertänksam hyllning till urgamla, majestätiska och utrotningshotade djur.

The Thin Line bjuder på storskaliga och storslagna fotografier av Björn Persson, Helsingborgsbördig naturfotograf, där noshörningar, elefanter, lejon och geparder ser på oss besökare med gåtfulla blickar.

Konsten att fånga djurets själ

Björn Perssons naturfoton är som ett slags porträttfotografering. I filmen som visas i anslutning till fotoutställningen berättar han att han vill fånga djurens själ. Det ska hända något oväntat i bilden: en blick, en rörelse ... annars blir bilden inte intressant.

I filmen får man också se den berömde fotografen ligga och kravla genom högt gräs, inom tramp-avstånd från en stor noshörning. Som tydligen tacksamt ställer upp och blir porträttfotograferad. Men utan fara, ingen bra bild, anser Björn Persson.

Verklighetens Lejonkungen är hotad 

Utställningen är full av barn som älskar bilderna --- och som ser det som verklighetens Lejonkungen. Där finns den store Mufasa, som tvättar den lille lejonkungen Simba! Där finns hela kungens hov! Där finns lejonkungen som vuxen, och han blickar ut över sitt rike! Där finns till och med ett porträtt på Rafiki!

Men verklighetens lejonkungar och lejonungar möter större hot än Scar och hyenorna (och ärligt talat: hyenorna behövs! någon måste städa upp efter de stora rovdjuren!) --- nämligen en nykomling på planeten Jorden. Nykomlingen är människan. Elefanter och noshörningar och geparder har funnits i flera miljoner år. Människor har funnits i 200 000 år. Och redan har många arter av de stora, majestätiska däggdjuren försvunnit för alltid.

En hyllning till "Natural beauty"!

Björn Persson började tidigt att engagera sig mot tjuvskytte och för att rädda utrotningshotade djur --- men som naturfotograf är han ingen domedagsprofet.

Utställningen är en ren och skär hyllning till vackra och gåtfulla djur, både som arter och som individer. Ett porträtt av en gepard har han döpt till "Natural beauty". Det säger allt.


Med känsla för grönt - med humlor, bin och komockor!

Med känsla för grönt – En utställning i Fredriksdals anda – har samma tema: att rädda världen, i stort som i smått! Det är inte bara stora, majestätiska djur som är utrotningshotade, utan även små fjärilar, humor och bin ... och utan pollinatörer, hur ska då människor få mat? Alltså: av rent egenintresse (och av ren och skär överlevnadsinstinkt!) borde alla vara intresserade av att rädda djur och natur!

Fredriksdalsutställningen är full av vackra tavlor, både museets egna och inlånade, som visar olika typer av natursyn, men här finns också massor av insamlade fröer och andra föremål från Fredriksdal. Som en komocka. Som har bakats för att bli bakteriefri (och  uktfri!) och ett passande museiföremål.

Ett levande museum - med levande växter och djur

Fredriksdal är ett annorlunda museum. Ett av deras uppdrag är att samla på fröer och att bevara gamla typer av grödor, och att bevara gamla lantraser, de djur som var vanliga på landsbygden förr i tiden.

Alltså: inte den typen av museiföremål som man kan förvara på en gammal vind. Frön måste odlas hela tiden, djur måste matas hela tiden, kretsloppet ska hållas igång. Och nyttigt är det! Fredriksdals museiarbete kan ha betydelse för vår framtida överlevnad ...

Det har visat sig att de gamla lantraserna och de gamla sädesslagen är mycket mer tåliga för miljöförändringar än de nya. Förädling och manipulation har visat sig ha sina baksidor. Gamla sorters sädesslag har djupare rötter och tål torka bättre, och de blir högre och klarar sig från sjukdomsangrepp bättre ... De kan till och med ge bra skörd under torra somrar som den här.

Gammaldags jordbruk = smart och hållbart jordbruk!

Ett av de äldre konstverken föreställer Mölle förr i tiden och där har Jakob Sandberg, biolog på Fredriksdal museer och trädgårdar, samlat in många fröer till Fredriksdals fröbank. Man ser också hur hästar var en naturlig del av lantbrukslivet --- och det har visat sig vara ett mycket bättre och hållbarare alternativ, än att köra med tunga moderna maskiner, som förstör jorden och packar den alldeles för hårt. I jakten på att optimera  och maximera utdelningen har mycket förstörts istället --- vi har fått känsligare djur och sårbarare grödor och sämre jord.

Ett av de nyare konstverken i utställningen är från 2005 och motivet är från ett lantligt Afghanistan --- där en glaciär smälter och byarna blir obeboeliga. Fler flyktingar kommer från klimatförändringar än från krig och oroligheter, berättar museipedagogen Jenny, som varit med och byggt upp utställningen Med känsla för grönt.

Prins Eugen, Bruno Liljefors och en dåligt betad vitsippeskog ...

I konstdelen av utställningen finns inlånade verk av Anna Clarén, Nathalia Edenmont, Lars Englund, Oscar Furbacken, Henrik Håkansson och Caroline Mårtensson och från museets egna samlingar visas bland annat verk av Bruno Liljefors, Ellen Trotzig, Esther Gehlin, Hans Verduijn, Isaac Grünewald, Kerstin Posse och Prins Eugen.

När det gäller konsturvalet är det alltid intressant att höra hur olika man kan se på samma tavla. Jenny, museipedagog från Dunkers, ansåg att oljemålningen med vitsippeskogen var mysig och romantisk, mellan Jakob, frösamlare från Fredriksdal, bara såg en skog som blivit dåligt betad och alldeles för full av sly ...

Så besök Med känsla för grönt och passa på att drömma dig bort till en vårvacker vitsippeskog ... eller förfasa dig över hur ont det är om betesdjur i skogen?! Välj själv! Passa även på att besöka Fredriksdal live --- där det finns gott om levande "museiföremål" som betar och håller igång kulturlandskapet!


Besök:


MED KÄNSLA FÖR GRÖNT – En utställning i Fredriksdals anda
Plats: Dunkers kulturhus
Sista dag: 2 september 2019


THE THIN LINE – Björn Perssons naturfotografier
Plats: Dunkers kulturhus
Sista dag: 20 oktober 2019


Fredriksdals museer och trädgårdar
Plats: Fredriksdal
Öppet alla dagar: 10-18

Bildspel från Med känsla för grönt:

Jenny, museipedagog på Dunkers, har varit med om att bygga upp utställningen Med känsla för grönt, tillsammans med Jakob från Fredriksdal.

Naturen i konsten genom tiderna ... spana in den stora målningen längst ner. Ser du en romantisk vitsippeskog --- eller en skog som inte blivit betad ordentligt och är övervuxen med sly? Ser du det senare, så kan jobb på Fredriksdal vara något för dig!

 Modern konst! Man kan göra klänningar av grönsaker och kompostjord och maskar ...

 Jenny presenterar tavlan från Mölle.

 Här har Jakob från Fredriksdal samlat in många gammaldags fröer till Fredriksdals fröbank.

Gammaldags sädesslag fungerar också som dekoration på en ram ... Motivet --- Kolla in hållbart jordbruk! Man packar inte jorden med tunga maskiner, så att jorden sedan blir obrukbar.

 Allt detta är namn på olika arter av bin och humlor! Många är utrotningshotade. ETT namn ökar, och det är skrivet i rött --- människors "husdjur" honungsbiet.

 Lästips: Galen i humlor av Dave Goulson. Galet bra!

 En komocka är ett av utställningsobjekten!

 Med känsla för jord.

Tavlan till vänster är från Afghanistan år 2005. Klimatförändringar gör att glaciärerna smälter ... byarna i Afghanistan blir översvämmade, och byborna drivs på flykt.

 Överkonsumtion leder till stora sopberg av engångsblommor ... som inte ens har någon mat att erbjuda pollinatörerna. De är "förädlade" för att ha stora färgrika blommor --- inte för att vara matnyttiga.

 Med känsla för grönt ... och en röd planteringsspade.

 Triangeldrama: fjäril, myra, blomma.

Studier av blommor gjorda av Gisela von Trapp ... som började samlandet och som donerade Fredriksdal till Helsingborgs stad. Fredriksdals museer och trädgårdar fyller 101 år i år!

The Thin Line - fotografier av Björn Persson.
Natural Beauty - av Björn Persson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.